www.pixabay.com

Nabór wniosków “Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn informuje o naborze wniosków dotyczących udziału w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Gmina Nowy Kawęczyn ma możliwość wnioskować o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program obejmuje odbiór odpadów pochodzących od rolników w postaci folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag.

Wnioski należy składać z zastosowaniem formularzy dostępnych poniżej. Kompletny wniosek musi zawierać wypełniony Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 – jeżeli dotyczy.

Miejsce złożenia wniosku: siedziba Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie, pokój numer 1

Termin złożenia wniosku: 17.03.2023 r. do godziny 14:30

Koordynatorami programu ze strony Urzędu Gminy są: Elżbieta Dzięgielewska oraz Aleksandra Sitarek

Rolnicy zainteresowani odbiorem w/w odpadów będą zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć je do miejsca oraz w terminie wskazanym przez Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie.

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem 100% dofinansowania. Złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń. Dofinansowanie nastąpi w przypadku gdy Gmina Nowy Kawęczyn otrzyma dotację na zadanie z zakresu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

sprawdź również

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH MARZEC 2024 R.