zielone tło z napisem informacja

Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, została podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska”.

Inwestycja realizowana jest w ramach systemu zaprojektuj-wybuduj.

W ramach rozbudowy i przebudowy stacji wodociągowej przewiduje się m.in. rozbudowę istniejącego budynku, umieszczenie zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej, montaż urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody.

Wartość całkowita inwestycji: 5 436 600,00 zł,

Wartość dofinansowania: 5 164 770,00 zł

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Komunikat do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z sezonem jesienno-zimowym