zielone tło z napisem informacja

Wstrzymany wywóz nieczystości ciekłych do 9 stycznia 2023 r.

W związku ze zwolnieniem lekarskim pracownika obsługującego wywóz nieczystości ciekłych, informujemy że odbiór nieczystości ciekłych od mieszkańców gminy zostaje wstrzymany do 9 stycznia 2023 r.

sprawdź również

szambiarka

Informacja o kontroli zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie …