zielone tło z napisem informacja

Wymiana sieci wodociągowej azbestowo cementowej na terenie Gminy Nowy Kawęczyn

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, została podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana sieci wodociągowej azbestowo cementowej na terenie Gminy Nowy Kawęczyn”.
Inwestycja realizowana jest w ramach systemu zaprojektuj-wybuduj.
W ramach inwestycji zostanie wymieniona istniejąca, azbestowa sieć wodociągowa na sieć wykonaną z rur PCV. Działki wchodzące w zakres inwestycji znajdują się w obrębach geodezyjnych następujących miejscowości: Franciszkany, Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Kolonia Starorawska, Helenków, Stara Rawa, Nowy Dwór Parcela.
Wartość całkowita inwestycji: 3 542 400,00 zł,
w tym dofinansowanie w kwocie 2 850 000,00 zł.
W najbliższych dniach zostaną rozpoczęte roboty budowlane mające na celu zrealizowanie inwestycji.

sprawdź również

„Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska”

„Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska” Dobiegła końca kolejna, kluczowa inwestycja w …