Wyniki badań wody z ujęcia w Kolonii Starorawskiej

Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie publikuje poniżej wyniki badań wody z ujęcia w Kolonii Starorwskiej, o których była mowa w ogłoszeniu z dnia 18 sierpnia 2022 r.

sprawdź również

szambiarka

Informacja o kontroli zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie …