Wyniki badań wody z ujęcia w Kolonii Starorawskiej

Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie publikuje poniżej wyniki badań wody z ujęcia w Kolonii Starorwskiej, o których była mowa w ogłoszeniu z dnia 18 sierpnia 2022 r.

sprawdź również

„Wyposażenie pomieszczeń w budynku OSP Suliszew celem pogłębienia integracji mieszkańców sołectwa i regionu”