Wyniki badań wody z ujęcia w Kolonii Starorawskiej

Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie publikuje poniżej wyniki badań wody z ujęcia w Kolonii Starorwskiej, o których była mowa w ogłoszeniu z dnia 18 sierpnia 2022 r.

sprawdź również

Konsultacje społecznej Lokalnej Strategii Rozwoju – 28 września 2022 r. OSP Nowy Kawęczyn