Wyniki badań wody z ujęcia w Kolonii Starorawskiej z dnia 12.08.2022 r.

Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie publikuje wyniki badania wody z dnia 12 sierpnia 2022 r.  Przeprowadzono dezynfekcję ujęcia. W dniu 17 sierpnia 2022 r. zostaną pobrane kolejne próby do badań. Wyniki badań będą niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

DZIEŃ WOLNY