Wyniki badań wody z ujęcia w Kolonii Starorawskiej z dnia 12.08.2022 r.

Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie publikuje wyniki badania wody z dnia 12 sierpnia 2022 r.  Przeprowadzono dezynfekcję ujęcia. W dniu 17 sierpnia 2022 r. zostaną pobrane kolejne próby do badań. Wyniki badań będą niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

sprawdź również

szambiarka

Informacja o kontroli zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie …