Próba syren alarmowych

KOMUNIKAT

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowy Kawęczyn, realizując obowiązek prowadzenia treningów w zakresie oceny sprawności i skuteczności systemu ostrzegania i alarmowania oraz oddania hołdu uczestnikom Powstania Warszawskiego w 78 rocznicę jego wybuchu informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17.00 na czas 1 (jednej) minuty na terenie gminy włączone zostaną syreny tworzące system alarmowania tj. syreny będące na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

DECYZJA i Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Powiatowego w Skierniewicach w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu w Kolonii Starorawskiej