dym z komina - smog
www.pixabay.com

DZIŚ OSTATNI DZIEŃ NA SKŁADANIE DEKLARACJI CEEB – dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

sprawdź również

dym z komina - smog

Zmiana tzw. łódzkiej uchwały antysmogowej

W dniu 6.12.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została ogłoszona: UCHWAŁA NR L/597/22 SEJMIKU …