WODOMIERZ
www.pixabay.com

Wymiana wodomierzy Strzyboga, Podstrobów

Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie informuje mieszkańców miejscowości Strzyboga i Podstrobów, że zostaje wydłużony okres wymiany wodomierzy do 3 czerwca 2022r.
Właściciele posesji na których nie dokonano wymiany wodomierza, proszeni są o kontakt pod nr tel.46 831 42 89 w.21
Wymiana wodomierzy jest bezpłatna. Wymianie podlegają tylko wodomierze główne.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Odczyt wodomierzy!!!

W dniu 17.03.2024 r. inkasent rozpoczyna odczyt wodomierzy w miejscowościach, gdzie nie są zainstalowane wodomierze …