WODOMIERZ
www.pixabay.com

Wymiana wodomierzy Strzyboga, Podstrobów

Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie informuje mieszkańców miejscowości Strzyboga i Podstrobów, że zostaje wydłużony okres wymiany wodomierzy do 3 czerwca 2022r.
Właściciele posesji na których nie dokonano wymiany wodomierza, proszeni są o kontakt pod nr tel.46 831 42 89 w.21
Wymiana wodomierzy jest bezpłatna. Wymianie podlegają tylko wodomierze główne.

sprawdź również

dym z komina - smog

Zmiana tzw. łódzkiej uchwały antysmogowej

W dniu 6.12.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została ogłoszona: UCHWAŁA NR L/597/22 SEJMIKU …