WODOMIERZ
www.pixabay.com

Wymiana wodomierzy – Strzyboga i Podstrobów

Urząd Gminy Nowy Kawęczyn informuje mieszkańców miejscowości Strzyboga i Podstrobów, że w związku z wdrażaniem systemu radiowego odczytu wodomierzy w dniach 24 – 31 maja 2022 r.  w miejscowościach Strzyboga oraz Podstrobów wymieniane będą wszystkie dotychczas zainstalowane wodomierze główne na wodomierze z nakładką radiową.

Wymiany dokonywać będą upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy.

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie będą mogły udostępnić lokalu, proszone są o kontakt w celu umówienia się na wymianę wodomierza w innym terminie.

tel.: 46 831 42 89 w. 21

 Wymiana wodomierzy jest bezpłatna. Wymianie podlegają tylko wodomierze główne.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko