Ankieta – Program ochrony środowiska dla Powiatu Skierniewickiego na lata 2023-2026

W związku z przystąpieniem przez Starostwo Powiatowe w Skierniewicach do opracowania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Skierniewickiego na lata 2023-2026 zachęcamy do udziału w ankiecie przeznaczonej dla mieszkańców powiatu skierniewickiego celem włączenia mieszkańców w proces współdecydowania o zawartości nowego Programu.

Link do ankiety pełny:

https://docs.google.com/forms/d/1378xpEVe1g1DaEm5tUle-IHtNJLG3G5tTfKiB3h-Rt4/edit?ts=626a4e56

Link skrócony:  https://tiny.pl/983cs

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko