Ulotka informacyjna KGP dot. działań profilaktycznych mających na celu zwrócenie szczególnej uwagi na proceder handlu ludźmi oraz cyberzagrożenia (w tym fake newsy oraz dezinformację)


sprawdź również

WAŻNE!!! Dotyczy konsumentów wody z wodociągu w Kolonii Starorawskiej