Komunikat w sprawie inkasa I raty podatku 2022r.

KOMUNIKAT

w sprawie  czynności inkasa  podatków lokalnych

Szanowni Państwo, Podatnicy podatków lokalnych !

     Pragnę poinformować podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego lub płacących w formie łącznego zobowiązania przez osoby fizyczne, że w niżej wskazanych sołectwach z przyczyn obiektywnych, nie będą prowadzone czynności inkasa podatków z tytułu I raty 2022r.  przez inkasenta wyznaczonego Uchwałą Rady Gminy w Nowym Kawęczynie.

Powyższa decyzja dotyczy inkasa prowadzonego przez inkasenta – sołtysa na terenie gminy Nowy Kawęczyn w sołectwie: Zglinna Duża, Dukaczew.

W tej sytuacji proszę o dokonywanie płatności elektronicznie-przelew internetowy, kartą płatniczą w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie oraz w banku na następujący nr konta:

  56 9297 0005 0200 0130 2020 0133, ze wskazaniem numeru decyzji i danych podatnika.

Kontakt tel.46 831 42 89 wew.13

                                                                                                   Z poważaniem,

                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                               Włodzimierz Ciok

sprawdź również

„Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska”

„Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska” Dobiegła końca kolejna, kluczowa inwestycja w …