www.pixabay.com

Odbiór odpadów komunalnych wykonywany w 1 czwartek miesiąca

OGŁOSZENIE

Odbiór odpadów komunalnych wykonywany w 1 czwartek miesiąca,

w miejscowościach;

Rzędków, Stary Rzędków, Nowy Rzędków, Strzyboga, Podfranciszkany, Franciszkany, Podstrobów, Podtrzcianna, Nowa Trzcianna

odbędzie się  8 stycznia 2022r -sobota

Przypominamy, że odpady komunalne należy wystawiać w pojemnikach o odpowiedniej kolorystyce :

-odpady komunalne (zmieszane) należy wystawiać w pojemniku zielonym z pomarańczową klapą lub w szarym

-szkło w pojemniku zielonym

-tworzywa i zmieszane odpady opakowaniowe w pojemniku żółtym (całym)

-papier w worku niebieskim

-odpady bio w pojemniku brązowym

 

Odpady wystawione w innych pojemnikach nie będą odbierane.

sprawdź również

dym z komina - smog

Zmiana tzw. łódzkiej uchwały antysmogowej

W dniu 6.12.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została ogłoszona: UCHWAŁA NR L/597/22 SEJMIKU …