„ Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Kawęczyn – 2021”

Zadanie pn.: „ Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Kawęczyn – 2021” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

sprawdź również

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY