WODOMIERZ
www.pixabay.com

Odczyt stanu wodomierzy – Prandotów, Rawiczów

Urząd Gminy Nowy Kawęczyn informuje, że w dniu 6 grudnia 2021 roku inkasent dokona odczytu stanu wodomierzy w miejscowościach Prandotów i Rawiczów.
Prosimy o udostępnienie wodomierzy w celu odczytu aktualnego stanu.
Informujemy, że inkasent nie będzie pobierał gotówki.
Istnieje możliwość samodzielnego odczytu wodomierza i przekazanie danych pod nr tel. 46 831 42 89 w.21 lub na adres mailowy e.dziegielewska@ugkaweczyn.pl, na podstawie, których zostanie wystawiona faktura.
Dodatkowo inkasent będzie rozdawał informację o zaległościach w opłacie za odpady komunalne !

sprawdź również

“Świadoma profilaktyka – program wczesnego wykrywania nowotworu piersi dla mieszkańców woj. łódzkiego”

Okres realizacji projektu: do 12.2023