Informacja dotycząca wnoszenia opłat

Urząd Gminy w Nowy Kawęczynie informuje o możliwościach wnoszenia opłat

Opłata za dostawę wody oraz odprowadzenia ścieków:

– Płatności gotówkowych można dokonywać w bankach i w oddziałach pocztowych,

– Kartą płatniczą w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie oraz podczas odczytu wodomierza u inkasenta,

– Przelewem bankowym na nr: 56 9297 0005 0200 0130 2020 0133,

ze wskazaniem numeru faktury lub danych odbiorcy.

Podatków ( rolny, leśny i od nieruchomości):

– U sołtysów poszczególnych sołectw,

– Płatności gotówkowych można dokonywać w bankach i w oddziałach pocztowych,

-Kartą płatniczą w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie,

– Przelewem bankowym na nr: 56 9297 0005 0200 0130 2020 0133,

ze wskazanie numeru decyzji lub danych podatnika.

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych (śmieci):

– Płatności gotówkowych można dokonywać w bankach i w oddziałach pocztowych,

-Kartą płatniczą w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie,

– Przelewem bankowym na nr: 72 9297 0005 0200 0130 2222 0136,

ze wskazaniem numeru konta wymiarowego płatnika, lub danych podatnika oraz numeru raty.

Pozostałe opłaty stanowiące dochody budżetu Gminy Nowy Kawęczyn

– Płatności gotówkowych można dokonywać w bankach i w oddziałach pocztowych,

-Kartą płatniczą w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie,

– Przelewem bankowym na nr: 56 9297 0005 0200 0130 2020 0133,

Ze wskazaniem danych płatnika i tytułu zapłaty.

Płatności kartą w Urzędzie Gminy i u inkasenta nie są obciążone prowizją.

sprawdź również

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski …