tabliczka uwaga awaria

UWAGA AWARIA !!!

W dniu 18 sierpnia 2021 roku z powodu awarii wodociągu nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Nowy Dwór-Parcela w blokach 62/1 i 62/2.
Planowane wznowienie dostawy wody około godziny 19.00
Za utrudnienia przepraszamy !

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko