WYMIANA WODOMIERZY NOWY RZĘDKÓW

Urząd Gminy Nowy Kawęczyn informuje mieszkańców miejscowości Nowy Rzędków, że w związku z wdrażaniem systemu radiowego odczytu wodomierzy w dniach 29 lipca-06 sierpnia 2021r.  w miejscowości Nowy Rzędków wymienione będą wszystkie dotychczas zainstalowane wodomierze główne na wodomierze z nakładką radiową.

Wymiany dokonywać będą upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy. Osoby wykonujące  prace mają wymagane upoważnienia oraz obowiązek posiadania identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz nawę firmy (wymagane na podstawie art. 7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków)

Proszę o udostępnienie pomieszczeń w których zlokalizowane są wodomierze i przygotowanie dostępu do punktu pomiarowego.

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie będą mogły udostępnić punktu pomiarowego proszone są o kontakt w celu umówienia się na wymianę wodomierza w innym terminie  tel. kont.46 831 42 89 w.21

 

                                                                                    WÓJT

                                                                     /-/Włodzimierz Ciok

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Odczyt wodomierzy!!!

W dniu 17.03.2024 r. inkasent rozpoczyna odczyt wodomierzy w miejscowościach, gdzie nie są zainstalowane wodomierze …