DODATKOWY NABÓR RACHMISTRZÓW SPISOWYCH NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

logo NSP

Gmina Nowy Kawęczyn zaprasza osoby chętne do wzięcia udziału w naborze na rachmistrza spisowego w NSP 2021.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Zgłoszenia można składać w terminie od dnia 6 lipca do dnia 12 lipca 2021 r. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie: Nowy Kawęczyn 32 96-115 Nowy Kawęczyn

lub za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: sekretariat@ugkaweczyn.pl;
  • platformy ePUAP na skrzynkę: yh46gb4b0r/skrytka;
  • albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).

Pełna treść ogłoszenia wraz z wymaganiami oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach poniżej.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Informacja okres zasiłkowy 2024/2025

Od 1 lipca 2024 r. drogą elektroniczną można składać w urzędzie miasta lub gminy właściwym …