Komunikat dotyczący wywozu nieczystości !

W związku z brakami kadrowymi, Urząd Gminy zawiesza do odwołania usługę wywozu nieczystości ciekłych od mieszkańców Gminy Nowy Kawęczyn.

Wykaz firm asenizacyjnych, posiadających aktualne pozwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Nowy Kawęczyn:

TOI TOI Polska Sp z o.o.

ul. Płochocińska 29

03-044 Warszawa

22 206 41 26

e-mail Igronkiewicz@toitoi.pl

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp z o.o.      

ul. Słowackiego 70

96-200 Rawa Maz.

46/ 814 21 76

e-mail RAWIK@RAWIK.PL

Usługi Asenizacyjne Paweł Pawlik           

Wysokiennice 60

96-130 Głuchów

609 837 063

e-mail pppawlik.pl@wp.pl

WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa        

ul. Szybowa 2

41-808 Zabrze

e-mail A.MIKOLAJEC@WCSERWIS.PL

Zakład Wodociągów i Kanalizacji “WOD-KAN” Sp. z o.o.  

Mokra Prawa 30

96-100 Skierniewice

46/833 38 08

e-mail wodkan@wodkan-skierniewice.com.pl

P.P.H.U. STRAŻAK Albert Bogusiewicz   

Bartniki ul. Miodowa 214

96-332 Radziwiłłów

508 286 502

Usługi Asenizacyjne-Transportowe “TORINO” Grażyna Janicka  

Babsk ul. Leśna 15/4

96-200 Rawa Maz.

601 977 391

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko