https://pixabay.com/pl

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2021 – zmiana terminów !

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowy Kawęczyn

”EKO-REGION” sp. z o. o. uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Nowy Kawęczyn odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane od godziny 6.00 w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu:

06.04.2021 r. – Podstrobów, Podfranciszkany, Strzyboga.

09.04.2021 r. – Dukaczew, Franciszkany, Kawęczyn B, Marianów, Zglinna Duża, Zglinna Mała.

16.04.2021 r. – Kaczorów, Marianka, Nowy Kawęczyn, Nowy Dwór Parcela + bloki.

23.04.2021 r. – Helenków, Kolonia Starorawska, Nowy Dwór, Raducz, Stara Rawa, Nowa Trzcianna.

27.04.2021 r. – Kazimierzów, Kwasowiec, Rzędków, Rzędków Stary, Rzędków Nowy.

29.04.2021 r. –  Adamów, Budy Trzcińskie, Doleck, Esterka, Dzwonkowice, Psary, Suliszew, Trzcianna, Sewerynów.

14.05.2021 r. –  Podtrzcianna, Rawiczów, Prandotów.

Osoby posiadające zbędne odpady wielkogabarytowe winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane w ilościach wskazujących na pochodzenie z gospodarstwa domowego z konkretnej nieruchomości:

 • meble i odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łózka, fotele, elementy stolarki, okna, dywany, wykładziny)
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (lodówki, pralki, radia, drukarki, odkurzacze, telewizory, monitory w całości)
 • zużyte opony od samochodów osobowych (do 8 szt.)
 • metale (złom)

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania, poprzez wystawienie na drodze dojazdowej do drogi głównej. Informujemy, iż w zbiórce zabierane są wyłącznie odpady wielkogabarytowe, które rodzajem lub wielkością nie mogą być odebrane w inny sposób.  Drobne odpady komunalne, które ze względu na rodzaj lub ilość nie mieszczą się w pojemnikach do selektywnej zbiórki można oddawać bezpłatnie, przez cały rok osobiście w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującym się -Zakład/Instalacja Julków.

Rodzaje odpadów, które nie będą zabierane:

 1. gruz
 2. kamienie
 3. odzież, buty
 4. lekarstwa
 5. szkło luzem
 6. materiały budowlane np. cegła, izolacyjne (styropian, wełna mineralna, papa)
 7. opakowania po farbach, olejach itp.
 8. odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych, punktów usługowych, gospodarstw rolnych
 9. odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione (np. papa)
 10. obudowy po sprzęcie AGD, RTV, komputerach itp.
 11. posegregowane drobne odpady komunalne zgromadzone w workach, które można oddać w PSZOK

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 46 833 33 34

 ŚWIADOMY UDZIAŁ W PRAWIDŁOWEJ ZBIÓRCE ODPADÓW CHRONI WSPÓLNIE NASZE NATURALNE ŚRODOWISKO, a oddane przez Państwa odpady komunalne do recyklingu, pozwalają wypełnić złożoną przez Państwa deklaracje selektywnej zbiórki odpadów i osiągnąć prawidłowy poziom recyklingu w gminie.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko