kalkulator na dokumentach

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Gminnego Zespołu do Spraw Oświaty w Nowym Kawęczynie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole do Spraw Oświaty w Nowym Kawęczynie
1. Stanowisko pracy: Główny Księgowy – pełny etat
2. Planowany termin zatrudnienia – w terminie miesiąca od dnia rozstrzygnięcia konkursu

Link do ogłoszenia: http://ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl/public/?id=210588

sprawdź również

dym z komina - smog

Zmiana tzw. łódzkiej uchwały antysmogowej

W dniu 6.12.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została ogłoszona: UCHWAŁA NR L/597/22 SEJMIKU …