rdl.org.pl/informacje/aktualnosci/konferencja-otwierajaca-program-aktywni-obywatele-fundusz-regionalny

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe z regionu województwa łódzkiego będą mogły się ubiegać o dofinansowanie projektów w następujących obszarach:

  • Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci).
  • Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
  • Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).
  • Wsparcie rozwoju sektora społecznego.

Oprócz konkursów grantowych przeprowadzone zostaną również działania edukacyjne zwiększające kompetencje osób związanych z sektorem społecznym.

Szczegóły dotyczące Programu znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych pod adresami:

https://frdl-lodz.pl/projekty/program-aktywni-obywatele-fundusz-regionalny-wojewodztwo-lodzkie-i-mazowieckie

 

Konferencja otwierająca Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny odbędzie się w piątek, 5 lutego 2021 r. Serdecznie zapraszamy do zgłoszeń i udziału!

https://frdl-lodz.pl/aktualnosci-1/konferencja-otwierajaca-program-aktywni-obywatele-fundusz-regionalny

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko