Home / Aktualności / Przypomnienie o terminie płatności

Przypomnienie o terminie płatności

 

Urząd Gminy przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku uiszczenia zadeklarowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Termin  płatności za III kwartał 2020 roku upływa 30 września 2020r.

 

Opłaty za odpady  można dokonać:

– gotówką w banku lub na poczcie,

– przelewem na rachunek bankowy

                                                              Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

                                                              Oddział w Nowym Kawęczynie

                                                             nr rachunku: 72 9297 0005 0200 0130 2020 0136

Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki podatkowe. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia, które wynoszą 11,60 zł.

 

W przypadku pytań należy kontaktować się z Urzędem Gminy, tel. 46 831 42 89.

sprawdź również

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar we wsi Zglinna Mała

Nowy Kawęczyn, dn. 07.10.2020 r. OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN o wyłożeniu do publicznego wglądu… Continue Reading Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar we wsi Zglinna Mała