Przypomnienie o terminie płatności

 

Urząd Gminy przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku uiszczenia zadeklarowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Termin  płatności za III kwartał 2020 roku upływa 30 września 2020r.

 

Opłaty za odpady  można dokonać:

– gotówką w banku lub na poczcie,

– przelewem na rachunek bankowy

                                                              Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

                                                              Oddział w Nowym Kawęczynie

                                                             nr rachunku: 72 9297 0005 0200 0130 2020 0136

Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki podatkowe. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia, które wynoszą 11,60 zł.

 

W przypadku pytań należy kontaktować się z Urzędem Gminy, tel. 46 831 42 89.

sprawdź również

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH MARZEC 2024 R.