Informacja o konieczności pisemnego zgłoszenia zamiaru wycinki drzew

Zarząd Powiatu w Skierniewicach zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Nowy Kawęczyn posiadających działki przyległe do pasa drogowego dróg powiatowych o nr 1316E, 1330E, 1318E oraz 1324E o wycinkę drzew z gatunku topola, rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie z drogami powiatowymi, w celu uporządkowania gospodarki drzewnej oraz wykonania nasadzeń.

Jednocześnie informujemy o konieczności pisemnego zgłoszenia zamiaru wycinki drzew w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie, w godzinach pracy urzędu.

Wniosek do pobrania w załączniku lub w Urzędzie Gminy.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Informacja okres zasiłkowy 2024/2025

Od 1 lipca 2024 r. drogą elektroniczną można składać w urzędzie miasta lub gminy właściwym …