Home / Aktualności / Informacja o konieczności pisemnego zgłoszenia zamiaru wycinki drzew

Informacja o konieczności pisemnego zgłoszenia zamiaru wycinki drzew

Zarząd Powiatu w Skierniewicach zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Nowy Kawęczyn posiadających działki przyległe do pasa drogowego dróg powiatowych o nr 1316E, 1330E, 1318E oraz 1324E o wycinkę drzew z gatunku topola, rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie z drogami powiatowymi, w celu uporządkowania gospodarki drzewnej oraz wykonania nasadzeń.

Jednocześnie informujemy o konieczności pisemnego zgłoszenia zamiaru wycinki drzew w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie, w godzinach pracy urzędu.

Wniosek do pobrania w załączniku lub w Urzędzie Gminy.

sprawdź również

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar we wsi Zglinna Mała

Nowy Kawęczyn, dn. 07.10.2020 r. OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN o wyłożeniu do publicznego wglądu… Continue Reading Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar we wsi Zglinna Mała