Informacja o konieczności pisemnego zgłoszenia zamiaru wycinki drzew

Zarząd Powiatu w Skierniewicach zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Nowy Kawęczyn posiadających działki przyległe do pasa drogowego dróg powiatowych o nr 1316E, 1330E, 1318E oraz 1324E o wycinkę drzew z gatunku topola, rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie z drogami powiatowymi, w celu uporządkowania gospodarki drzewnej oraz wykonania nasadzeń.

Jednocześnie informujemy o konieczności pisemnego zgłoszenia zamiaru wycinki drzew w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie, w godzinach pracy urzędu.

Wniosek do pobrania w załączniku lub w Urzędzie Gminy.

sprawdź również

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH MARZEC 2024 R.