www.pixabay.com

UWAGA !!!! PRZERWA W DOSTAWIE WODY Z UJĘCIA W KWASOWCU

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko