https://pixabay.com

Informacja o drugim ognisku ASF w Polsce 

sprawdź również

WAŻNE!!! Dotyczy konsumentów wody z wodociągu w Kolonii Starorawskiej