Home / Konsultacje społeczne / Projekt MPZP obejmujący obszar we wsi Zglinna Mała uaktualniony po I etapie konsultacji społecznych

sprawdź również

Spotkanie z mieszkańcami Sołectwa Zglinna Mała – 15 stycznia 2020 r.