Home / Konsultacje społeczne / Projekt MPZP obejmujący obszar we wsi Zglinna Mała uaktualniony po I etapie konsultacji społecznych

sprawdź również

Raport z konsultacji społecznych