Spotkanie z mieszkańcami w dniu 15 stycznia 2020 r. – relacja

W dniu 15 stycznia 2020 r. w Zglinnej Małej odbyło się spotkanie dotyczące Konsultacji Społecznych w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn obejmującego obszar we wsi Zglinna Mała w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu”. W spotkaniu wzięli udział: Włodzimierz Ciok – Wójt Gminy Nowy Kawęczyn, Magdalena Tchórznicka moderator prowadzący spotkanie, Emilia Miniak – urbanista przygotowujący projekt planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z asystentką, Iwona Ciećwierz przedstawiciel fundacji WiseEuropa, pracownicy Urzędu Gminy tworzący zespół konsultacji społecznych: Sylwia Pijanka, Daria Broniarek i Rafał Szmigielski.

Spotkanie otworzył Wójt Gminy Nowy Kawęczyn, podziękował uczestnikom spotkania za obecność w dniu 19 grudnia 2019 r. w punkcie konsultacyjnym oraz za liczne wypełnienie ankiet w wersji papierowej i elektronicznej. Następnie został przedstawiony harmonogram spotkania i głos został przekazany Pani Magdalenie Tchórznickiej, która przez całe spotkanie dbała o prawny jego przebieg umożliwiając wszystkim zabranie głosu w sprawie zaprezentowanego projektu MPZP. Kolejnym punktem konsultacji było przedstawienie zgromadzonym wyników ankiet oraz ich krótkie omówienie przez Pana Rafała Szmigielskiego. Po tym wystąpieniu głos zabrała Pani Emilia Miniak, która omówiła część pisemną i graficzną opracowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Zglinna Mała. Uczestnicy spotkania po tej części mieli możliwość zadawania urbaniście oraz pracownikom Gminy pytań odnośnie planu. W przypadku wątpliwości co do zapisów w planie, odpowiednie fragmenty planu zostały szerzej omówione. Każdy miał możliwość zapoznania się z planem na mapie w odpowiedniej wielkości, która była zawieszona w pomieszczeniu. Na koniec dyskusji przybyłe osoby mogły podzielić się swoimi refleksjami dotyczącymi przygotowanego projektu planu. Pan Wójt umożliwił mieszkańcom składanie wniosków, uwag i opinii do planu w terminie do 22.01.2020 r. Wnioski te zostaną omówione z urbanistą pod kątem uwzględnienia ich w projekcie MPZP. Przekazana została również informacja o dalszej procedurze uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wszyscy obecni na spotkaniu otrzymali foldery o planowaniu przestrzennym oraz upominki. Przez całe spotkanie, była możliwość skorzystania z bufetu w którym dostępne były słodkie przekąski oraz gorące napoje. Dla dzieci był przygotowany kącik z malowankami oraz grami. Nad dziećmi czuwała animatorka.

sprawdź również

wykrzyknik

Przerwa w dostawie wody 24.04.2024 r. w miejscowościach Strzyboga, Budy Trzcińskie

W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu 24 kwietnia 2024 r. (środa) prac na gminnej …