Konsultacje społeczne dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar we wsi Zglinna Mała

sprawdź również

dym z komina - smog

Zmiana tzw. łódzkiej uchwały antysmogowej

W dniu 6.12.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została ogłoszona: UCHWAŁA NR L/597/22 SEJMIKU …