Konsultacje społeczne dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

 

 

sprawdź również

mapa P=MPZP- Zglinna Mała

Projekt MPZP Zglinna Mała – wyłożenie do publicznego wglądu

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn w nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 7 października 2020 r. wykłada …