fot. pixabay.com

Zbiórka wyrobów zawierających azbest

Gmina  Nowy Kawęczyn zamierza  2019 roku przeprowadzić akcję odbioru odpadów zawierających azbest, które zalegają na posesjach.

W związku z powyższym prosi  się mieszkańców gminy o  składanie wniosków o odbiór takich odpadów w terminie do  25 lutego 2019 r.

Wnioski złożone w 2018 roku o odbiór azbestu są ważne i nie należy ich ponawiać .

sprawdź również

dym z komina - smog

Zmiana tzw. łódzkiej uchwały antysmogowej

W dniu 6.12.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została ogłoszona: UCHWAŁA NR L/597/22 SEJMIKU …