Sprzęt z dotacji Ministra Sprawiedliwości dla strażaków z Gminy Nowy Kawęczyn

sprawdź również

„Wyposażenie pomieszczeń w budynku OSP Suliszew celem pogłębienia integracji mieszkańców sołectwa i regionu”