Fot. pixabay.com

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Zwrot podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego  wykorzystanego do produkcji rolnej w  II okresie 2018 r.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej winien złożyć wniosek do Wójta Gminy Nowy Kawęczyn w zależności od położenia gruntów rolnych w terminie:

  • od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)  dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. 

Pieniądze wypłacone będą w terminie:

  • 1-31 października 2018 r.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej ustalona została na 2018 rok w wysokości 1,00 zł na l  litr oleju.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2018 r. wyniesie 86,00 zł.( tj. 86 l na 1 ha użytków rolnych ).

Druki wniosków dostępne w Urzędzie Gminy pokój nr 3 oraz na stronie http://ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl/public.

Niezbędnych informacji udzieli pracownik Urzędu w pokoju nr 3 lub telefonicznie 46 831 42 89 wew. 13 .

sprawdź również

8 Międzynarodowy Spis Bociana Białego

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddział Bolimowskiego Parku Krajobrazowego informuje, że w bieżącym roku, …