Dofinansowanie zadania pn. „ Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Kawęczyn”.

Gmina Nowy Kawęczyn informuje, iż uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie  dotacji na zadanie pn. „ Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej   dla Gminy  Nowy Kawęczyn”.

W ramach realizowanego projektu zadania opracowano, a następnie wdrożony Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Kawęczyn umożliwiającym m.in. przeprowadzenie oceny struktury emisji gazów cieplarnianych z terenu Gminy  oraz wytyczenie kierunków działań na rzecz poprawy jakości powietrza oraz efektywnego zarządzania energią, co przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii ze źródeł  odnawialnych  w bilansie energetycznym

Koszt całkowity zadania:  15 000,00  zł,-,

– kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji  7 500,00 zł.,

– wkład własny  7 500,00 zł

Link do strony WFOŚ i GW w Łodzi :http://www.zainwestujwekologie.pl/

sprawdź również

wykrzyknik

Przerwa w dostawie wody 24.04.2024 r. w miejscowościach Strzyboga, Budy Trzcińskie

W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu 24 kwietnia 2024 r. (środa) prac na gminnej …