UTRUDNIENIA W DOSTAWIE WODY W DNIU 6 LIPCA 2017 R.

Wójt Gminy                                                                                              Nowy Kawęczyn, dn. 27.06.2017r.
Nowy Kawęczyn

Z A W I A D O M I E N I E

W związku z przerwą w dostawie energii elektrycznej w dniu 6 lipca 2017 roku w godz. 8:00 – 16:00 do hydroforni w miejscowości Trzcianna, informuję mieszkańców wsi: Trzcianna, Adamów, Budy Trzcińskie, Strzyboga, Podstrobów, Podtrzcianna, Rawiczów, Prandotów, Suliszew, Doleck, Esterka, Dzwonkowice, Psary, Raducz, że mogą pojawić się utrudnienia w dostawie wody (np. spadek ciśnienia wody).

Wójt
(-) Włodzimierz Ciok

sprawdź również

dym z komina - smog

Zmiana tzw. łódzkiej uchwały antysmogowej

W dniu 6.12.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została ogłoszona: UCHWAŁA NR L/597/22 SEJMIKU …