fot.www.pixabay.com

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek OSP z terenu Gminy Nowy Kawęczyn

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nowym Kawęczynie
oraz Wójt Gminy Nowy Kawęczyn
zapraszają wszystkich miłośników i sympatyków OSP na
Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek OSP
z terenu Gminy Nowy Kawęczyn
które odbędą się w dniu 03.05.2017 r.
na boisku sportowym w miejscowości Trzcianna.
Początek zawodów o godzinie 14:00.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko