fot.pixabay.com

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowy Kawęczyn

Wójt Gminy informuje, że w maju odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane od godz. 6.00 w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego  sołectwa według następującego harmonogramu:

18.05.2017r –Podstrobów, Podtrzcianna, Franciszkany, Trzcianna Nowa.

19.05.2017r –Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Nowy Dwór, Raducz, Stara Rawa, Kolonia Starorawska, Psary, Helenków.

23.05.2017r –Doleck, Marianów, Esterka, Dzwonkowice, Nowy Dwór Parcela, Dukaczew.

24.05.2017r – Marianka, Kazimierzów, Kwasowiec, Zglinna Mała, Zglinna Duża, Kawęczyn B.

25.05.2017r – Suliszew, Sewerynów, Trzcianna, Adamów, Budy Trzcińskie, Rawiczów, Prandotów.     

26.05.2017r – Rzędków, Rzędków Stary, Rzędków Nowy, Strzyboga, Podfranciszkany.

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:

  1. zużyty sprzęt AGD, RTV ( radia telewizory, monitory, lodówki, pralki , odkurzacze)
  2. zużyte opony od samochodów osobowych
  3. złom metalowy
  4. dywany, wykładziny
  5. zużyte meble i elementy stolarki ( drzwi, okna z szybami)
  6. odpady zielone ( powiązane gałęzie, listwy drewniane, itp. )
  7. baterie i akumulatory

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudelkach lub przyczepiona kartka.

Nie będą zbierane:

– gruz

– kamienie

– odzież

– lekarstwa

– szkło luzem

– materiały budowlane np. cegła

– opakowania po farbach, olejach itp.

– odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych

– odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione( np. papa)

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje  pod numerem telefonu 46 / 833 33 34

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko