fot.pixabay.com

List Prezesa KRUS do rolników

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn przekazuje list Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego skierowany do rolników w sprawie bezpieczeństwa pracy.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko