Konsultacje społeczne projektu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2016 – 2020

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn zaprasza Mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2016 – 2020, stanowiącego propozycję kierunków rozwoju i działań w najbliższych latach.

Wyznaczone cele działań i przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji stanowią wyzwania dla całej społeczności lokalnej, wszystkich instytucji i środowisk działających na terenie gminy.

Przedstawiony Państwu projekt jest planem. Będzie ulegał aktualizacji co do inwestycji, projektów w zakresie określenia szacunkowych kwot projektów i lat realizacji.

Plan wskazuje możliwości i kierunki działań sprzyjających zrównoważonemu oraz długotrwałemu rozwojowi i ma na celu przede wszystkim pozyskanie środków z budżetu UE w nowej perspektywie finansowania 2014 – 2020.

Termin konsultacji: od 23 grudnia 2016 r. do 05 stycznia 2017 r.

Uwagi zgłaszać można wyłącznie za pomocą zamieszczonego kwestionariusza poprzez wskazanie konkretnych propozycji i zmian w treści projektu.

Kwestionariusz dostępny jest Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie (sekretariat) oraz na stronie internetowej: http://ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl/public/

Formularze proszę przesłać do dnia  05 stycznia 2017 r. (liczy się data wpływu do Urzędu):

w wersji elektronicznej na adres:  konsultacje@ugkaweczyn.pl

w wersji papierowej na adres :  Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie,

                                                   Nowy Kawęczy 32, 96-115 Nowy Kawęczyn

Wszystkie propozycje i zmiany zostaną rozpatrzone. Zestawienie zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych uwag do projektu zostanie opublikowane za pośrednictwem strony internetowej w postaci raportu z konsultacji w terminie 5 dni od zakończenia konsultacji.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Odczyt wodomierzy!!!

W dniu 17.03.2024 r. inkasent rozpoczyna odczyt wodomierzy w miejscowościach, gdzie nie są zainstalowane wodomierze …