Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2016 – 2032

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Kawęczyn o możliwości zapoznania się z projektem opracowania: “Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2016 – 2032”.

Termin składania wniosków i uwag: 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości obwieszczenia.

Miejsce składania wniosków i uwag: Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie, ochrona@ugkaweczyn.pl

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

UWAGA!!! AWARIA WODOCIĄGU STARA RAWA dnia 27.02.2024 r.

W związku z awarią wodociągu w miejscowości Stara Rawa w dniu 27.02.2024 r. możliwa przerwa …