Wójt Gminy Nowy Kawęczyn zaprasza do składania ofert na sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20 maja 2016 r.

MIEJSCE: Sekretariat Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie (pokój nr 8).

sprawdź również

dym z komina - smog

Zmiana tzw. łódzkiej uchwały antysmogowej

W dniu 6.12.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została ogłoszona: UCHWAŁA NR L/597/22 SEJMIKU …