„Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ 2014-2020 – Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej”

Spotkanie informacyjne pn.: „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ 2014-2020 – Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej”

Termin: 18 maja 2016 r.   godz. 10.00-13.00.

Miejsce: Urząd Miasta Kutno, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 18

sprawdź również

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY