Fot. pixabay.com

Zwrot Podatku Akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w 2016 r.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej winien złożyć wniosek do Wójta Gminy Nowy Kawęczyn w zależności od położenia gruntów rolnych w dwóch terminach:

  • od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,
  • od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 1-30 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • 1-31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

W 2016 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej ustalono w wysokości 1,00 zł na l litr oleju.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2016 r. wyniesie 86,00 zł (tj. 86 l na 1 ha użytków rolnych).

Wnioski oraz szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 3 lub pod nr tel. (46) 831 42 89 wew. 13.

sprawdź również

„Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska”

„Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska” Dobiegła końca kolejna, kluczowa inwestycja w …