www.pixabay.com

Przypomnienie o opłacie za odpady komunalne I kwartał 2024 r.

Wójt Gminy przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku uiszczenia zadeklarowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Termin  płatności za I kwartał 2024 roku upłynął 31 marca 2024r.

 

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku  pozostaje bez zmian, tj.

28,00zł – miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny;

24,00zł – miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, na której  bioodpady stanowiące odpady komunalne zagospodarowane są w kompostownikach przydomowych.

sprawdź również

wykrzyknik

Przerwa w dostawie wody 24.04.2024 r. w miejscowościach Strzyboga, Budy Trzcińskie

W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu 24 kwietnia 2024 r. (środa) prac na gminnej …