www.pixabay.com

Przypomnienie o opłacie za odpady komunalne I kwartał 2024 r.

Wójt Gminy przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku uiszczenia zadeklarowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Termin  płatności za I kwartał 2024 roku upłynął 31 marca 2024r.

 

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku  pozostaje bez zmian, tj.

28,00zł – miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny;

24,00zł – miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, na której  bioodpady stanowiące odpady komunalne zagospodarowane są w kompostownikach przydomowych.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Informacja okres zasiłkowy 2024/2025

Od 1 lipca 2024 r. drogą elektroniczną można składać w urzędzie miasta lub gminy właściwym …