WAŻNE KONTAKTY

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

adres: ul. Dubois 118, 93-465 Łódź

mail: czystepowietrze@wfosigw.lodz.pl tel.: 42 208 20 91

strona www: www.wfosigw.lodz.pl

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu “Czyste Powietrze”

adres: Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn,

mail: gmina.nowykaweczyn.pki@ugkaweczyn.pl tel.: 46 831 42 89 wew. 14

strona www: www:ugkaweczyn.pl