Metodologia obsługi wniosku RKZ-1 i RKZ-2 MALUCH+ 2022-2029

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że na stronie internetowej
Ministerstwa udostępniona została Metodologia obsługi wniosku RKZ-1 i RKZ-2 MALUCH+
2022-2029.

Wytyczne w zakresie obsługi ww. wniosków znajdują się pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/instrukcje-wypelniania-wnioskow

 

sprawdź również

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski …