Metodologia obsługi wniosku RKZ-1 i RKZ-2 MALUCH+ 2022-2029

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że na stronie internetowej
Ministerstwa udostępniona została Metodologia obsługi wniosku RKZ-1 i RKZ-2 MALUCH+
2022-2029.

Wytyczne w zakresie obsługi ww. wniosków znajdują się pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/instrukcje-wypelniania-wnioskow

 

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Informacja okres zasiłkowy 2024/2025

Od 1 lipca 2024 r. drogą elektroniczną można składać w urzędzie miasta lub gminy właściwym …