„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Kawęczyn – 2023”

Zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Kawęczyn – 2023” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Gmina Nowy Kawęczyn w ramach ww. zadania zrealizowała w terminie do 15.12.2023 r. odbiór 225,57 Mg wyrobów zawierających azbest w postaci płyt eternitowych z 70 nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowy Kawęczyn wraz z ich transportem i składowaniem na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Koszt całkowity zadania:  109 383,40 zł

Kwota dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Łodzi : 96 160,00 zł

link do strony: www.wfosigw.lodz.pl

sprawdź również

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski …