https://pixabay.com/pl

Odczyt wodomierzy!!!

W dniu 29.11.2023 r. inkasent rozpoczyna odczyt wodomierzy w miejscowościach, gdzie nie są zainstalowane wodomierze radiowe.

W razie nieobecności, prosimy o podawanie odczytu wodomierza telefonicznie na nr tel. 46 831 42 89 wew 21, albo na adres e-mail: e.dziegielewska@ugkaweczyn.pl do 15 grudnia.

INKASENT NIE POBIERA GOTÓWKI!!!

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko